Het meldingspunt

De Belgische klokkenluiderswet van 17 december 2023, verplicht ondernemingen met meer dan 50 medewerkers om een kanaal te voorzien om wantoestanden en fraude te melden. Deze wet is ontstaan door een Belgische omzetting van de ‘EU-whistleblower protection directive’.

Klokkenluiders kunnen meldingen via onderstaand formulier bezorgen. Binnen de 7 kalenderdagen dient de melder een ontvangstmelding te krijgen, binnen de 3 maanden de feedback.

We geven uw identiteit nooit prijs. We zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens en melding worden in alle vertrouwelijkheid behandeld. Ze zijn enkel toegankelijk voor de personen die bevoegd zijn om uw melding te behandelen.

Melding maken?

Vul onderstaand formulier in